Είστε εδώ

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο Σικυώνος

Σε 24 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τη σύμβαση οι εργασίες της Β΄ φάσης ώστε το έργο να προχωρήσει στη Γ΄ φάση που προβλέπει τη διάθεση του θεάτρου στο κοινό.

 

Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμου Σικυωνίων τα έργα στον αρχαιολογικό χώρο Σικυώνος μπαίνουν στη β΄ φάση όπου προβλέπεται η αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας και η διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας.

Μετά την ολοκλήρωση και της β΄ φάσης θα εκτελεστούν οι εργασίες  για την ανάδειξη και τη διάθεση στο κοινό του Θεάτρου, ολοκληρώνοντας τον επταετή κύκλο του εγκεκριμένου master plan.

Το θέατρο της αρχαίας Σικυώνας έχει ανεγερθεί στις υπώρειες της ακρόπολης των ελληνιστικών χρόνων, στο φυσικό κοίλο του λόφου, δυτικά της αρχαίας Αγοράς. Ακολουθεί την ίδια αρχιτεκτονική σχεδίαση με τα λοιπά θέατρα του αρχαίου κόσμου, αποτελούμενο από: το κοίλον, την ορχήστρα και τη σκηνή. Το μνημείο χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και ανακαινίστηκε πιθανόν μετά το 146 π.Χ. 

 

Το ανεσκαμμένο τμήμα του (σκηνικό οικοδόμημα, ορχήστρα και κοίλο) αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών μεταξύ των ετών 1886 και 1898, ενώ συμπληρωματικές ανασκαφικές εργασίες μεταξύ των οποίων και η αποκάλυψη τμήματος του κοίλου του, πραγματοποιήθηκαν από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία κατά τα έτη 1952 και 1984. Με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ., η ΛΖ΄ ΕΠΚΑ πραγματοποίησε με αυτεπιστασία τα έτη 2006-2007 εργασίες αποκατάστασης της νότιας θολωτής διόδου του, ενώ υποστυλώθηκε προσωρινά και η βόρεια θολωτή δίοδος. Τα έτη 2014-2016 στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. 12 της παρούσης) υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Α΄ ΦΑΣΗΣ του εγκεκριμένου με την σχετ. 10 Απόφαση της παρούσης Σχεδίου Πλαισίου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η συνολική προστασία του αρχαίου θεάτρου, η διάσωσή του ως αρχαιολογικού τεκμηρίου και ιστορικής μαρτυρίας, η αναχαίτιση περαιτέρω απώλειας του αυθεντικού υλικού, η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχικής ταυτότητας του μνημείου ως έργου αρχιτεκτονικής, η διαμόρφωση μιας πιστής, αναγνώσιμης εικόνας του Θεάτρου καθώς και του μνημείου που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του και συσχετίζεται με αυτό (αρχαίο Στάδιο), η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Θεάτρου και τέλος η προετοιμασία του για την ασφαλή υποδοχή επισκεπτών και η απόδοσή του στην τοπική κοινωνία.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Β΄ Φάση: 

Β1. Ολοκλήρωση των εργασιών αποκάλυψης του Θεάτρου με παράλληλη αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Β2. Ολοκλήρωση των προβλεπομένων ερευνών για τη συντήρηση αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου και εκπόνηση των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχεδίου Πλαισίου.

Β3. Ανάδειξη της σύνδεσης του θεάτρου με το αρχαίο Στάδιο, στο οποίο θα εκτελεσθούν εργασίες αναγνώρισης της μορφής του.

Β4. Επεξεργασία εποπτικού  υλικού προβολής των μνημείων.

Σε 24 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τη σύμβαση οι εργασίες της Β΄ φάσης ώστε το έργο να προχωρήσει στη Γ΄ φάση που προβλέπει τη διάθεση του θεάτρου στο κοινό.

 

Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμου Σικυωνίων τα έργα στον αρχαιολογικό χώρο Σικυώνος μπαίνουν στη β΄ φάση όπου προβλέπεται η αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας και η διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας.

Μετά την ολοκλήρωση και της β΄ φάσης θα εκτελεστούν οι εργασίες  για την ανάδειξη και τη διάθεση στο κοινό του Θεάτρου, ολοκληρώνοντας τον επταετή κύκλο του εγκεκριμένου master plan.

Το θέατρο της αρχαίας Σικυώνας έχει ανεγερθεί στις υπώρειες της ακρόπολης των ελληνιστικών χρόνων, στο φυσικό κοίλο του λόφου, δυτικά της αρχαίας Αγοράς. Ακολουθεί την ίδια αρχιτεκτονική σχεδίαση με τα λοιπά θέατρα του αρχαίου κόσμου, αποτελούμενο από: το κοίλον, την ορχήστρα και τη σκηνή. Το μνημείο χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και ανακαινίστηκε πιθανόν μετά το 146 π.Χ. 

 

Το ανεσκαμμένο τμήμα του (σκηνικό οικοδόμημα, ορχήστρα και κοίλο) αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών μεταξύ των ετών 1886 και 1898, ενώ συμπληρωματικές ανασκαφικές εργασίες μεταξύ των οποίων και η αποκάλυψη τμήματος του κοίλου του, πραγματοποιήθηκαν από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία κατά τα έτη 1952 και 1984. Με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ., η ΛΖ΄ ΕΠΚΑ πραγματοποίησε με αυτεπιστασία τα έτη 2006-2007 εργασίες αποκατάστασης της νότιας θολωτής διόδου του, ενώ υποστυλώθηκε προσωρινά και η βόρεια θολωτή δίοδος. Τα έτη 2014-2016 στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. 12 της παρούσης) υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Α΄ ΦΑΣΗΣ του εγκεκριμένου με την σχετ. 10 Απόφαση της παρούσης Σχεδίου Πλαισίου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η συνολική προστασία του αρχαίου θεάτρου, η διάσωσή του ως αρχαιολογικού τεκμηρίου και ιστορικής μαρτυρίας, η αναχαίτιση περαιτέρω απώλειας του αυθεντικού υλικού, η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχικής ταυτότητας του μνημείου ως έργου αρχιτεκτονικής, η διαμόρφωση μιας πιστής, αναγνώσιμης εικόνας του Θεάτρου καθώς και του μνημείου που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του και συσχετίζεται με αυτό (αρχαίο Στάδιο), η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Θεάτρου και τέλος η προετοιμασία του για την ασφαλή υποδοχή επισκεπτών και η απόδοσή του στην τοπική κοινωνία.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Β΄ Φάση: 

Β1. Ολοκλήρωση των εργασιών αποκάλυψης του Θεάτρου με παράλληλη αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Β2. Ολοκλήρωση των προβλεπομένων ερευνών για τη συντήρηση αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου και εκπόνηση των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχεδίου Πλαισίου.

Β3. Ανάδειξη της σύνδεσης του θεάτρου με το αρχαίο Στάδιο, στο οποίο θα εκτελεσθούν εργασίες αναγνώρισης της μορφής του.

Β4. Επεξεργασία εποπτικού  υλικού προβολής των μνημείων.